Untitled Document

Tkaninowo - gumowe | Pakiety

Pierścienie typu UT

Zastosowanie :   Napędy i sterowania hydrauliczne. Do uszczelnienia tłoków cylindrów hydraulicznych przy ciśnieniach do 16 MPa

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe UT | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe UTT

Symbol
materiału
wg INCO
Określenie
materiału
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
Tkanina-
-guma
Tkanina bawełniana
techniczna powlekana
gumą na bazie NBR

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Elementy gumowe UTO

Symbol
gumy
wg INCO
Bazowy kauczuk Twardość
IRHD
+/-5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
70A Nitrylowy
NBR
70

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Ogólne warunki zabudowy zestawów uszczelniających typu UT

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe UT - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Pierścienie typu UT1

Zastosowanie :   Napędy i sterowania hydrauliczne. Uszczelnienia stosowane do uszczelniania tłoczysk i nurników cylindrów hydraulicznych dla ciężkich warunków pracy. Zaleca się stosowanie w pakietach w ilości do 4 sztuk. Ciśnienie pracy do 40 MPa. Prędkość przesuwu tłoczyska nie powinna przekraczać 0,5m/s.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe UT1 | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe UT1

Symbol
gumy
wg INCO
Określenie
materiału
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
88A Tkanina bawełniana
techniczna powlekana
gumą na bazie NBR

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

 

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Ogólne warunki zabudowy zestawów uszczelniających typu UT1

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe UT1 - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Pierścienie typu DT1

Zastosowanie :   Napędy i sterowania hydrauliczne. Do uszczelniania tłoków, tłoczysk i nurników przy ciśnieniach do 16 MPa.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT1 | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe DTP, DTT, DTC

Symbol
materiału
wg INCO
Określenie
materiału
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
Tkanina-
-guma
Tkanina bawełniana
techniczna powlekana
gumą na bazie NBR

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Ogólne warunki zabudowy zestawów uszczelniających typu DT1

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT1 - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Pierścienie typu DT2

Zastosowanie :   Napędy i sterowania hydrauliczne. Do uszczelniania tłoczysk i nurników przy ciśnieniach do 25 MPa.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT2 | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe DTP, DTT, DTC

Symbol
materiału
wg INCO
Określenie
materiału
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
Tkanina-
-guma
Tkanina bawełniana
techniczna powlekana
gumą na bazie NBR

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Elementy gumowe DTG

Symbol
gumy u
wg INCO
Bazowy
kauczuk
Twardość
IRHD
+/- 5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
88A Nitrylowy
NBR
88

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Przykład zabudowy pakietu uszczelniającego DT2 ze skokową regulacją luzu

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT2 - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Pierścienie typu DT3

Zastosowanie : Napędy i sterowania hydrauliczne. Do uszczelniania tłoczysk i nurników przy ciśnieniach do 32 MPa.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT3 | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe DTP, DTT, DTC

Symbol
materiału
wg INCO
Określenie
materiału
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
Tkanina-
-guma
Tkanina bawełniana
techniczna powlekana
gumą na bazie NBR

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Elementy gumowe DTG

Symbol
gumy u
wg INCO
Bazowy
kauczuk
Twardość
IRHD
+/- 5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
88A Nitrylowy
NBR
88

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Przykład zabudowy pakietu uszczelniającego DT3 ze skokową regulacją luzu

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT3 - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Pierścienie typu D1T

Zastosowanie :   Napędy i sterowania hydrauliczne. Stosowane do uszczelniania tłoczysk i nurników. Dowolność w pakietowaniu umożliwia zastąpienie pakietów DT w specyficznych zastosowaniach. Zalecany do pakietowania z pierścieniami D1G. Szczególnie zalecany do celów remontowych.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe DT1 | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe D1T

Symbol
gumy u
wg INCO
Bazowy
kauczuk
Twardość
IRHD
+/- 5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
88A Nitrylowy
NBR
88

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Ogólne warunki zabudowy zestawów uszczelniających typu D1T

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe D1T - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Pierścienie typu D1G

Zastosowanie :  Napędy i sterowania hydrauliczne. Stosowane do uszczelniania tłoczysk i nurników. Dowolność w pakietowaniu umożliwia zastąpienie pakietów DT w specyficznych zastosowaniach. Zalecany do pakietowania z pierścieniami D1T. Szczególnie zalecany do celów remontowych.

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe zabudowa-d1t-d1g | Kragum sp. z o.o.

Podstawowe materiały elastomerowe

Elementy tkaninowo-gumowe DTP, DTT, DTC

Symbol
gumy u
wg INCO
Bazowy
kauczuk
Twardość
IRHD
+/- 5
Zakres temperatur
pracy w oC
Odporność na media
88A Nitrylowy
NBR
88

od -30 do +100

 • oleje i smary mineralne,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • węglowodory alifatyczne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
 • woda do +100oC,
 • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC

Obowiązujące normy :

- ZN-77/II/Z-20/14 - Wymagania i badania

Ogólne warunki zabudowy zestawów uszczelniających typu D1G

Pakiety uszczelniające tkaninowo-gumowe D1G - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2014 MULTIPRO Arkadiusz KrólGoogle