• UWAGA: Zmiana adresu, obecnie firma Kragum w Środzie Śląskiej mieści się przy ul. Wrocławskiej 73 (dawny teren COCA-COLI)
 • Oringi

  Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typu OR, OS, OI, ON

  Oferta handlowa Kragum Sp. z o.o. | Oringi Oferta handlowa Kragum Sp. z o.o. | Oringi

  Zastosowanie : Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne.

  Do zaciskowego uszczelniania węzłów w połączeniach ruchowych i statycznuych w urządzaniech hydraulicznych i pneumatycznych oraz w innych połączeniach części maszyn i urządzeń.

  Zakres stosowania pierścieny typu "O" o różnych twardościach zależy przede wszystkim od ciśnienia środowiska roboczego i szerokości szczeliny.

  Podstawowe materiały elastomerowe

  Symbol gumy wg INCO Bazowy kauczuk Twardość IRHD +/- 5 Zakres temperatur pracy w oC Odporność na media
  60A Nitrylowy NBR 60 od -30 do +100
  • oleje i smary mineralne,
  • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • węglowodory alifatyczne,
  • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
  • woda do +100oC,
  • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC
  70A 70
  80A 80
  82A 82
  90A 90
  60Si Silikonowy MVQ
  60 od -50 do +200
  • oleje i smary mineralne,
  • rozcieńczone rozwtory soli,
  • alkohole,
  • woda do +100oC
  70Si 70
  80Si
  70F Fluorowy FPM 70 od -20 do +250
  • oleje i smary mineralne,
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD,
  • oleje syntetyczne,
  • woda do +100oC
  80F 80
  60E Etylenowo - propylenowy EPDM 60 od -50 do +130
  • gorąca woda i para wodna,
  • płyny hamulcowe,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD,
  • roztwory kwasów i zasad,
  • estry, ketony
  70E 70
  80E 80

  Materiały nie ujęte w tabeli są mieszankami specjalistycznymi stosowanymi do indywidualnych warunków pracy.

  Mieszanki 70A i 80A wg. oznaczenia INCO odpowiadają standartowym wymaganium 70NBR i 80NBR wg. normy PN-90/M-73092.

  Obowiązujące normy :

  - PN-90/M-73092 - Wymagania i badania
  - PN-90/M-73069 - Wymiary typ "OI"
  - PN-90/M-86961 - Wymiary typ "OR"
  - PN-90/M-73093 - Wymiary typ "OS"
  - Pierścienie o wymiarach nie ujętych w ww. normach typ "ON"

  Ograniczenia wymiarowe

  - minimalna średnica wewnętrzna 1,15 mm
  - maksymalna średnica wewnętrzna 660 mm

  Ogólne warunki zabudowy pierścieni typu O-ring

  Zabudowa statyczna

  Oring - zabudowa statyczna | Kragum sp. z o.o.

  Zabudowa dla ruchu posuwisto - zwrotnego

  Oring - zabudowa dla ruchu posuwisto - zwrotnego | Kragum sp. z o.o.

  Wymiary zabudowy wg zaleceń PN-60/M-86961, PN-60/M-73093 i PN-60/M-73060

  d
  1,8
  2
  2,4
  2,65
  3
  3,55
  5
  5,3
  5,7
  7
  7,5
  10
  G
  1,45
  1,8
  2,1
  2,2
  2,6
  3,1
  4,5
  4,7
  5,1
  6
  6,8
  9,2
  B
  2,3
  2,6
  3,2
  3,4
  4
  4,2
  6
  6,5
  7,5
  7,9
  8,5
  12
  G1
  1,3
  1,6
  1,8
  2
  2,3
  2,7
  4,2
  4,3
  4,7
  5,85
  6,5
  8,7
  G2
  1,3
  1,6
  1,8
  2
  2,3
  2,7
  4,2
  4,3
  4,7
  5,85
  6,5
  8,7
  B2
  2,4
  2,7
  3,1
  3,4
  4
  4,5
  6,7
  6,9
  7,3
  9
  10
  13,5
  A
  2,4
  2,8
  3,25
  3,55
  4,2
  4,85
  6,9
  7,35
  7,85
  9,6
  10,3
  14

  W szczególnych przypadkach wymiary zabudowy należy ustalać indywidualnie.

  Wykonujemy również na zamówienie inne nietypowe wyroby gumowe do wymiaru ∅ 550 mm w systemie formowo-wulkanizacyjnym z mieszanek na bazie kauczuków : fluor, silikon, EPDM, NBR, SBR z form własnych i powierzonych.

  do góry

  © MULTIPRO Arkadiusz Król