• UWAGA: Zmiana adresu, obecnie firma Kragum w Środzie Śląskiej mieści się przy ul. Wrocławskiej 73 (dawny teren COCA-COLI)
 • Uszczelnienia wałków obrotowych

  Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe typu A, AH, AOH, AO, AD, AOD, AE, AF, AOF, AN

  Oferta handlowa Kragum Sp. z o.o. | Oringi

  Zastosowanie :  Zespoły obrotowe maszyn i urządzeń

  Typ A - do uszczelniania wałków obracających się z prędkościamy w zależności od materiału wargi uszczelniającej i temperatury środowiska. Dopuszczalnie nadciśnienie do 0,02 MPa, przy prędkościach granicznych wg PN-81/M-86960, wg PN-88/M-73067 typ 1.

  Typ AH, AOH - do uszczelniania wałków obracających się z prędkościami mniejszymi aniżeli dla typu A, AO przy nadciśnieniu do 0,3 MPa

  Typ AO - Do uszczelniania wałków obracających się z prędkościami nadciśnieniamy zbliżonymi do dopuszczalnych dla typy A. Znajdujący się w przestrzeni między wargami smar i warga pyłochłonna zabezpieczają przed zanieczyszczeniem z zewnątrz.

  Podstawowe materiały elastomerowe

  Liczbowy kod materiału Symbol gumy wg INCO Bazowy kauczuk Twardość IRHD +/- 5 Zakres temperatur pracy w oC Odporność na media
    77A Nitrylowy NBR 77 od -30 do +100
  • oleje i smary mineralne,
  • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • węglowodory alifatyczne,
  • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB,
  • woda do +100oC,
  • rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50oC
    77A/12 Nitrylowy 77 od -50 do +120
  2 75EA Etylenowo- -aktylowy AEM 75 od -25 do +175
  • oleje silnikowe i przekładniowe,
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
  • oleje hydrauliczne
  3 75Si Silikonowy MVQ 75 od -50 do +200
  • oleje i smary mineralne,
  • rozcieńczone rozwtory soli,
  • alkohole,
  • woda do +100oC
  4 80F Fluorowy FPM 80 od -20 do +250
  • oleje i smary mineralne,
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD,
  • oleje syntetyczne,
  • woda do +100oC

  Obowiązujące normy :

  - PN-81/M-86960 - Wymagania i badania
  - PN-72/M-86964 - Wymiary
  - PN-88/M-73067 - Wymiary
  - AN - pierścienie wykonane wg specjalnych wymagać technicznych klienta
  - AF, AOF - pierścienie wykonane z dodatkową kompensacją poprzeczną
  - L (lewy) - kierunek obrotów wału, patrząc od strony czołowej uszczelnienia
  - P (prawy) - kierunek obrotów wału, patrząc od strony czołowej uszczelnienia
  - D - rowkowana średnica zewnętrzna uszczelnienia


  Ograniczenia wymiarowe

  - minimalna średnica wewnętrzna 5,4 mm - maksymalna średnica wewnętrzna 697 mm


  Ogólne warunki zabudowy pierścieni uszczelniających A, AO

  Simmering - zabudowa | Kragum sp. z o.o.

  Wykonujemy również na zamówienie inne nietypowe wyroby gumowe do wymiaru ∅ 550 mm w systemie formowo-wulkanizacyjnym z mieszanek na bazie kauczuków : fluor, silikon, EPDM, NBR, SBR z form własnych i powierzonych.

  do góry

  © MULTIPRO Arkadiusz Król